Mapa web Contacte Cercador

Últimes novetats de l'agenda

06-03-2018 11.20 La xarxa de bus exprés.cat guanya un 58% de viatgers l'any 2017 i arriba a més de 1

L’any passat es van posar en servei 6 noves línies que es van afegir a les 30 que ja estaven en funcionament L’increment mitjà de viatgers

La xarxa de busos d’altes prestacions exprés.cat que desplega el Departament de Territori i Sostenibilitat ha transportat l’any 2017 16,18 milions de viatgers, el que suposa un 58% més que l’any 2016, quan el nombre d’usuaris va ser de 10,26 milions. Aquest increment s’explica tant per l’augment de la demanda com per la posada en servei de noves línies. Concretament, l’any passat en van entrar en funcionament 6, repartides per tot el territori, que s’afegien a les 30 que ja donen servei des de l’any 2012. L’increment mitjà de viatgers en aquests 36 corredors l’any 2017 ha estat del 9,6%.

A banda de l’increment de l’oferta, la incorporació dels serveis a la xarxa exprés.cat comporta un seguit d’avantatges per als usuaris, com ara millores en la informació, comoditat i capacitat dels serveis. (06.03.2018)

19.02.18 REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. : 19 I 20 DE FEBRER DE 2018

Assistents:
NEEMO (José Álvarez)
IDECE (Joan Martín, Juan Carlos Alemany, Maite Porta)
CERM (Marc Ordeix, Marta Basco)
Fundació Catalunya – La Pedrera (Miquel Rafa, Mariano Cebolla, Gemma Monclús)
IRTA (Enric Gisbert)
GENCAT (Nati Franch i Jesús Gómez)
Rosa Padern

Revisió tècnica
Acció A.1
Davant les explicacions donades, José Álvarez entén que analitzar els llocs de posta entre Flix i Ribaroja no té sentit per raons diverses:
La resclosa no funciona i, per tant, no hi ha viabilitat biològica; la baixada dels esturions hauria de ser per la turbina i quedarien triturats;
Els esturions s’alimentarien malament per la contaminació de la zona i això seria perjudicial per a ells;
ENDESA no es presta a col·laborar en el projecte.
Per tot això, s’acorda que no es durà a terme el treball de l’Acció A.1 entre Flix i Ribaroja.

S’acorda també que la DG Pesca analitzarà la possibilitat de definir unes zones d’exclusió de pesca a l’Ebre per a esturions, saboga i llamprea d’acord amb les àrees de posta detectades en l’Acció A.1.

Accions C.2 i A.1
Rampa de Xerta
S’explica a José Álvarez els dos avantprojectes rebuts per a la nova rampa de Xerta i la selecció del projecte de l’enginyer Albacar que consisteix en la reforma de l’actual rampa d’Aquamed. Aquesta proposta de rampa suposa que el màxim d’aigua que necessita la rampa són 15m3/segon. La Comunitat de Regants no pot oposar-s’hi ja que es tracta d’aigua que passa per sobre de l’assut i, per tant, no els afecta.

Es preveu que seran necessaris entre 7-8 mesos per a l’obtenció de permisos i 6 mesos per a l’obra. L’IDECE presentarà el nou projecte a la CHE el més aviat possible (l’avantprojecte estarà enllestit per mitjans de març).

Per tot això, s’acorda demanar una esmena per a prorrogar el contracte amb la Comissió Europea de 24 mesos (fins 30 de juny de 2020).

Acció C.2
El Serveis Jurídics del MAPAMA han donat llum verda a l’acord entre els governs francès i espanyol per a la portada d’esturions a l’Ebre. En breu es trametrà a França. El govern francès té molt interès en l’acord per dos motius: d’una banda, per temes de conscienciació i sensibilització de la població local i, de l’altra, per assegurar un stock d’esturions fora de França.
Una data possible per a l’alliberament d’esturions a l’Ebre seria la tardor-hivern de 2018 o la primavera de 2019. Marc Ordeix insisteix que és més important crear a mig termini un stock d’esturions a l’Ebre que no pas alliberar uns pocs juvenils al riu. En el cas de que no es poguessin alliberar esturions, es proposa el marcatge de sabogues com a substitutiu.
Els deliverables previstos en aquesta Acció queden posposats a més endavant.

Acció D.1
Com que no s’han alliberat esturions, aquesta Acció queda parcialment posposada així com els seus Deliverables.

Acció D.2
Pels seguiment dels peixos, s’han instal·lat 40 boies de formigó, de 500kg cadascuna al llarg del riu. Dins de cada boia s’ha instal·lat un radiotransmissor Vemco (cedit pel govern francès davant la impossibilitat d’adquirir-ne en aquesta fase per part de la Generalitat). En breu s’haurà de procedir a la recàrrega de les bateries dels radiotransmissors i a la descàrrega d’informació els mateixos.
A més dels radiotransmissors, el govern francès també ha cedit transmissors per a marcar peixos a través d’un conveni amb l’IDECE vigent fins desembre 2018.
Durant l’any 2017, s’han dut a terme dues campanyes de marcatge (maig i setembre). S’ha doblat els punts de marcatge establerts en la proposta. En total, s’han marcat 386 peixos de 12 espècies amb pit tags i també 13 llises, 12 anguiles i 5 sabogues amb radiotransmissors (cedits pels francesos). El marcatge amb radiotransmissors estava inicialment pensat pels esturions però s’ha considerat interessant marcar altres espècies per a provar el sistema de telemetria.

Acció D.3

L’Informe corresponent a l’estat biològic del riu de l’any 2017 elaborat pel CERM – UVIC està penjat a la web del projecte.

Acció D.4
S’han instal·lat 6 càmeres a la resclosa de Xerta. L’IDECE té un contracte amb la Comunitat de Regants per a l’obertura de la resclosa per a la navegació. Durant el període crític d’abril-maig caldria obrir la resclosa periòdicament (cada hora aproximadament). L’IDECE assegurarà que sigui així fent-hi passar una embarcació quan sigui necessari. José Álvarez demana si és possible una Declaració de conformitat dels Regants al respecte. L’IDECE comenta que això no és necessari atès que hi ha un contracte vigent amb ells.
Pel que fa a la resclosa de Flix, i atesa la impossibilitat de fer-hi res per l’actitud d’ENDESA i també per les males condicions mediambientals de la zona pels esturions, es comenta amb José Álvarez la possibilitat de passar els diners previstos en material a Flix (llums, etc...) a la rampa d’Ascó i a la futura de Xerta (antenes). José Álvarez comenta que aquest canvi s’ha de tractar com una canvi d’elements elèctrics d’un lloc a un altre del riu.

Accions E
S’han editat dues newsletters fins a l’actualitat. La tercera s’editarà durant el mes de març 2018.
El nombre de seguidors a les xarxes socials segueix incrementant-se.
Es preveu fer una roda de premsa per a la inauguració de la rampa d’Ascó.
La web disposa del vídeo del projecte traduït a l’anglès.
El panell informatiu de la rampa d’Ascó s’instal·larà en breu. Un altre panell anirà a la rampa de Xerta. Un tercer podria anar a Flix (al Club nàutic).
L’exposició del LIFE MIGRATOEBRE continua la seva itinerància, ara fora de les Terres de l’Ebre. Durant el proper mes de març s’inaugurarà al Museu del Ter a Manlleu. Després s’exhibirà al Museu Blau, a Barcelona.
S’està fent un catàleg de l’exposició (no previst inicialment) i se’n produiran 500 exemplars.
S’ha traduït i maquetat 5 exemplars d’explicació de l’exposició en castellà i 5 en anglès.
La Xarxa de voluntaris del projecte està constituïda pels seguidors a les xarxes socials i les entitats locals i els seus membres que han estat contactades pel GNF (des de desembre 2017 ja no treballen pel projecte).
Underwater Hide (Acció E.7): aquesta acció no es farà. L’acció prevista a l’IRTA amb els esturions pot, en certa manera, substituir-la.
El vídeo del projecte ha guanyat un premi al millor vídeo corporatiu en el Festival Internacional de Cinema Turístic de Catalunya.
Han passat per l’exposició un total de 1036 alumnes i 26 professors que han utilitzat el material educatiu del projecte.

Acció F.2
S’ha participat en diferents actes (seminari MAPAMA a Madrid, visita a la Companyia Nacional del Rhône (febrer 2017), etc....
La revista Sturio de l’IRSTEA/MIGADO ha dedicat una contraportada al projecte.
S’ha parlat amb Fernando Cobo de la Universitat de Galicia per un projecte de monitoratge de les llamprees a l’Ebre. Aquest monitoratge tindria lloc el setembre de 2018 i, en funció del seu resultat, es podrien alliberar llamprees a l’Ebre marcades amb transmissors al gener-febrer de 2019.Revisió administrativa i financera

S’acorda amb José Álvarez que en les properes setmanes (termini màxim de lliurament a la Comissió Europea 23 de març) es sol·licitarà una esmena al contracte pels temes següents:
Pròrroga al contracte fins juny 2020;
Estatus jurídic del CERM;
Nou projecte a Xerta.
S’acorda amb José Álvarez que durant el mes de maig 2018 (una vegada aprovada l’esmena) es presentarà un Informe de progrés a la Comissió Europea amb sol·licitud de pagament.
Revisió documentació UVIC
Revisió documentació GENCAT (tot en ordre)
Revisió documentació IRTA
La descripció dels consumibles, equipaments,etc... ha de ser en anglès.
Revisió documentació FUNCAT
Revisió documentació IDECE
José Álvarez demana de fer un inventari de tot el material comprat en el marc del projecte. Tot aquest material ha de portar les adhesius LIFE, Natura 2000 i també del LIFE MIGRATOEBRE. L’inventari s’haurà adjuntar a l’informe de progrés que s’ha d’enviar a la Comissió Europea el proper mes de maig.

(19.02.2018 - 20.02.2018)

6.02.18 INFORME informe sobre demografia i atur a les Terres de l’Ebre de la CELIR

Amb una òptica territorial interna, la comparativa de disminució de població i atur
entre 2011 i 2016 permet una orientació complementària, a partir de la identificació
de casos singulars que incideixen en el conjunt. Alguns elements a destacar:
• És clara la incidència de la reducció de població estrangera, especialment al
Montsià i la Terra Alta, incidint en el darrer cas especialment en la reducció de
la població i de la població potencialment activa.
• La reducció més àmplia de l'atur és especialment destacada al Baix Ebre
(propera al percentatge català). Aquesta comarca és, alhora, la que té una
disminució més moderada de la població (apropant-se més al cas català); per
tant, també s’han de buscar altres determinants de la baixada de l’atur a més
del de la població, lligats per exemple amb l’ocupació.
• Són clares les concentracions d'atur en determinats municipis, lligats a la seva
dimensió.
• En general, la Ribera d'Ebre presenta un comportament diferenciat, tant per la
seva estructura com per l'evolució recent d'algunes situacions empresarials
específiques (i per la menor presència d'un determinat perfil d'estrangers).
• En xifres absolutes, els saldos negatius exteriors són geogràficament localitzats
(en els dos grans components). És clara la incidència de la desindustrialització
en municipis com la Sénia, Ulldecona i Flix. En el cas d'Ulldecona, sembla que la
relació és la més directa. A Flix la reducció de l'atur sí que té una relació directa
amb la minva de l'activitat química. En el cas de Roquetes, la proximitat a
Tortosa distorsiona en part els efectes de la crisi industrial.
• Algunes de les situacions de pèrdua de població se centren clarament en el
retorn d'un determinat tipus de població estrangera, i per tant tenen menys a
veure amb motivacions laborals. És el cas de retorn de britànics de municipis
com l'Ametlla de Mar, el Perelló i Riba-roja d'Ebre (com també de Ginestar i
Rasquera entre els municipis de menys de 1.000 habitants).
• Es detecta una clara dualitat entre demografia i atur en municipis com Sant
Jaume d'Enveja, per la seva particular estructura econòmica (que coincideix en
part amb la de Deltebre pel pes relatiu de la construcció).
D'altra banda, cal tenir en compte que en molts municipis petits (especialment a
l'interior) s'observa que el baix atur que habitualment s'hi detecta no és un indicador
de baix estrès econòmic, sinó més aviat d'una població extremadament envellida i
d'una dinàmica productiva molt feble. És un fet general a Catalunya.

(06.02.2018)

1.02.18 JORNADA Nova llei de Contractació Pública.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha iniciat aquest matí el nou curs 2018 a les Terres de l’Ebre amb la Jornada sobre els aspectes clau de la nova Llei de contractes del sector públic. En aquesta primera sessió formativa, que ha tingut lloc a la seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, hi participen un total de 77 treballadors públics del territori.

(01.02.2018)

1.02.18 REUNIO NOU CESTE

En aquesta reunió, els sindicats han fet aportacions per a la nova estructura de la composició del Consell Econòmic i Social de les terres de l'Ebre. (01.02.2018)

Últimes novetats del gabinet de prensa

Nomenament del nou director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat

Nomenament del nou director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre, senyor Antoni Suárez i Franquet. (16.02.2016)

Les noves deixalleries de Xerta i Alfara de Carles beneficiaran més de 1.700 habitants de la comarca

Les instal·lacions han tingut un cost de més de 283.000€ i han estat subvencionades en un 80% pel PUOSC (13.02.2015)

Territori i Sostenibilitat aprova el traçat del desdoblament de la C-12 a Tortosa

El projecte, que permet millorar la funcionalitat i servei de la variant de Tortosa, comporta una inversió estimada en 106,5 MEUR

L’actuació abasta 6,5 km i inclou diversos tipus d’intervenció segons el tram
(11.02.2015)
març 2018
Di Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Passejant per les Terres de l'Ebre

L'Ebre es passeja

 

Destaquem