Mapa web Contacte Cercador

Últimes novetats de l'agenda

(19.04.2018)

09.04.2018.SEGUIMENT DE LA QUALITAT FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE L’AIGUA I ELS HÀBITATS DE L'EBRE

CONCLUSIONS GENERALS 2014 - 2017
Les dades recollides fins als primers tres trimestres de 2017 es poden resumir amb els punts següent:
 La qualitat de l’hàbitat fluvial al tram final de l’Ebre obtinguda a partir de l’índex d’hàbitat fluvial (IHF) és bona o molt bona.
 La qualitat del bosc de ribera (QBR) hi és millorable a alguns trams dels quals es disposa de dades, sobretot al curs principal del riu Ebre. D’altra banda, les dades dels afluents de les quals es disposa, el Siurana i l’Asmat, constaten la
presència d’un bosc de ribera molt ben consolidat en aquests cursos fluvials.
 Les dades fisicoquímiques recollides constaten un nivell de sals, clorurs i components nitrogenats (nitrats i nitrits) força elevats, superiors als que serien desitjables. Amb alguns valors força extrems de nitrats puntualment. Puntualment també s’ha assolit algun valor extrem de sulfats.
 Els nivells d’alguns metalls pesats en peixos a l’embassament de Flix superen lleugerament els barems desitjables per al consum humà. Concretament, el mercuri i el metilmercuri són els principals contaminants detectats en peixos, sobretot a Flix i aigua avall d’aquest embassament. A banda d’això, es detecta cadmi en mol·luscs de les badies del Delta.
 Pel que fa als plaguicides, diazinon i clorpirifos són els compostos que més apareixen al sediment. Els valors més elevats a l’aigua corresponen al Delta de l’Ebre, sobretot terbutrina i clorpirifos, amb una gran variabilitat anual de les seves concentracions associades al cabal i la precipitació.
 Pel que fa als indicadors biològics, els macroinvertebrats aquàtics (mesurats a Flix, Móra d’Ebre, Xerta i Tortosa i del riu Siurana a Bellmunt i els índexs basats en les diatomees (mesurats a Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet, Xerta i Tortosa i dos afluents, el Siurana a Bellmunt i l’Asmat a Capçanes) determinen una qualitat de l’aigua bona o molt bona a excepció de Flix, on la població de diatomees i fitoplàncton va mostrar nivells millorables els anys 2014 i 2015. A partir dels índex basats en la densitat del fitoplàncton (mesurats a l’embassament de Riba-roja, Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet i Xerta), totes les masses d’aigua es consideren oligotròfiques, amb bon estat, amb l’excepció de l’embassament de Riba-roja, que presenta un nivell d’eutròfia massa elevat.
 Els índexs basats en els macròfits (IVAM i IVAM-CLM) mesurats a Xerta i Tortosa determinen un nivell elevat de nutrients als sediments.

Avaluació de l'impacte en els peixos de la tala de macròfits al tram final del riu Ebre
Les conclusions principals són les següents:
• Absència d’individus juvenils i laves d’espècies autòctones de peixos entre les masses de macròfits mostrejades. Els individus de mida més gran fugien abans de poder ser capturats, de la mateixa manera que es pressuposa que ho farien davant de la barca de sega.

• La gambúsia, invasora d’origen americà, és l’espècie de peix clarament predominant entre els macròfits del tram final de l’Ebre.

(09.04.2018)

OBERTA LA INSCRIPCIO PER A LA 6A CAMINADA POPULAR. INSCRIPCION A LA WEB DE UEC TORTOSA

Aquest any amb data 29 d’abril de 2018, proposem la caminada entre els pobles de Godall i Ulldecona. Descobrirem una gran desconeguda la Serra de Godall. Passejarem entre cultius d’oliveres i matolls a les parts no cultivades. Trobarem la font de Cap d’Àsens, un oasis en mig del paisatge dur i sec de la serra. Podrem veure marges de pedra seca i els típics tancats o corrals per als ramats coneguts com “Paridores”. Passarem per l’ermita de la Pietat d’Ulldecona , on en grups de 25 o 30 persones visitarem el centre d’interpretació de les pintures rupestres i després amb un guia visitarem les pintures. Remuntarem la serra i veurem les canteres de Pedra d’Ulldecona i arribarem al poble d’Ulldecona on haurem deixat el cotxe, si aixequem el cap podrem veure el Castell que domina el poble.

(09.04.2018)

Últimes novetats del gabinet de prensa

Nomenament del nou director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat

Nomenament del nou director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre, senyor Antoni Suárez i Franquet. (16.02.2016)

Les noves deixalleries de Xerta i Alfara de Carles beneficiaran més de 1.700 habitants de la comarca

Les instal·lacions han tingut un cost de més de 283.000€ i han estat subvencionades en un 80% pel PUOSC (13.02.2015)

Territori i Sostenibilitat aprova el traçat del desdoblament de la C-12 a Tortosa

El projecte, que permet millorar la funcionalitat i servei de la variant de Tortosa, comporta una inversió estimada en 106,5 MEUR

L’actuació abasta 6,5 km i inclou diversos tipus d’intervenció segons el tram
(11.02.2015)
abril 2018
Di Dm Dc Dj Dv Ds Dg
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


Passejant per les Terres de l'Ebre

L'Ebre es passeja

 

Destaquem